Брокер недвижими имоти - офис "Руски паметник"

'ЕППИ - СДЕЛКИ С ИМОТИ'ЕООД - офис Руски паметник предлага отлични условия за работа на успешен брокер:
- висок процент;
- работа в агенция с отлична репутация и двадесет и пет годишен опит;
- адекватна помощ при работа с клиенти;
- изградени контакти в Служба по вписвания и други служби свързани с работата на брокера;
- работа в представителен офис в колектив с успешни брокери;
За контакти:
Константин Пандов - Управител
тел. 0889533333