Кредитиране за имот

Агенция ЕППИ може да ви помогне да си осигурите кредит за покупката  на желания от вас имот!

 

През нашата практика ние сме изградили трайни отношения с повечето банки, помогнали сме на много наши клиенти да получат кредит и да реализират желаната от тях сделка.

 

Малко за технологията на отпускане на кредит

За да отпусне кредит, банката разглежда три аспекта, свързани с имота и купувача.

 

  1. Доказване на доходи.

Банката обследва доходите на лицето, което кандидатства за кредит. То трябва да докаже, че има необходимите доходи, за да връща отпуснатия кредит. Това е първата стъпка, която се предприема; от това зависи с какви средства ще разполага купувачът и съответно към какъв имот да се насочи.

За доказване на доход се вземат предвид всички доходи на кандидата – от заплати, хонорари, доходи от наем и други доходи, които са декларирани в годишната данъчна декларация. При доход от трудово-правни взаимоотношения се гледа средният доход за 6 месеца назад. Някои банки приемат и други доходи – например ако работодателят е склонен да издаде служебна бележка за допълнително възнаграждение, като този доход се приема частично. Когато лицето кандидат за кредит има собствен бизнес, банката разглежда ОПР (отчет за приходите и разходите на фирмата) и баланс на фирмата.

След като бъде разгледан доходът на кандидата, банката дава предварително одобрение за сума, която би отпуснала на база финансовото състояние и кредитната история на кандидата. Това одобрение важи за някакъв срок, през който трябва да се намери подходящ имот; този срок обикновено е до три месеца.

Има купувачи, които правят огледи, без да са кан¬дидатствали за кредит и без да имат предварително одобрение. Тогава, след като купувачът хареса имот, може да се окаже, че банката не би го финансирала със средствата, които са му необходими.

 

  1. Цел на кредита

Дали кредитът е за закупуване на основно жилище или за инвестиция. От това зависи какъв процент от стойността на обезпечението (имота) ще отпусне банката.

 

  1. Оценка на имота и окончателно одобрение.

След като бъде намерен подходящ имот, банката изисква оценка на имота, за да се увери, че той е подходящо обезпечение за исканата сума.

Оценката се изготвя от лицензиран оценител, като банката предоставя на купувача списък с оценители. Той трябва да организира оглед на имота с оценителя и да заплати оценката (средно 150 лв). Оценките, които се издават от оценителите, са съвсем близки до пазарните цени.

Обикновено банката не финансира изцяло покупката, тя изисква самоучастие, което е различно според вида строителство. Най-добре се финансира монолитно строителство (тухла и ЕПК), като за него банките могат да отпуснат до 90% от оценката на оценителя. Панелните сгради се финансират по-малко; има банки който отпускат сума до 50% от оценката за панел.

Смисълът на това е, че ако кредитополучателят спре да изплаща кредита, банката ще има достатъчно сигурно обезпечение, за да си върне отпуснатите средства, като продаде имота.

След предоставяне на всички необходими документи за имота кредитът се одобрява окончателно и кредитоискателят подписва договор с банката. В него той се задължава да учреди първа по ред ипотека в полза на банката.