ИМОТНИ ИЗМАМИ

Много се говори за имотни измами, но често информацията не е поднесена правилно и не се акцентиране върху същността на проблема.

            Някой собственици крият нотариалните си актове, това е безсмислено и само прави купувача по-подозрителен. В службата по вписвания всяко лице има право да получи копие от нотариален акт защото това е публичен регистър.

С фалшива лична карта  могат да бъдат набавени всички документи, необходими за сделка с имот. Този вид измами бяха най-популярни. Вече функционира система, която дава възможност на нотариуса по време на сделката да провери личните карти на лицата, които се явяват при него. По този начин рискът от подобни измами е сведен до минимум.

Законът дава право собственикът да упълномощи друго лице за продажбата на имота му. Пълномощното отпада, ако упълномощителят е починал или го е оттеглил, а това не винаги може да бъде проверено. Съществува риск и от представяне на фалшиво пълномощно. Поради тези причини сделките с пълномощно се приемат за по-рискови.

            Подписването на предварителен договор не се вписва никъде. Некоректен продавач може да сключи няколко предварителни договора, като получи капаро от няколко купувача. Това е особено рисково при покупка на ново строителство при което обикновенно се прави прехвърляне при цялостното изплащане на продажната цена и завършване на строителството.

Забавянето на вписванията също създава рискове за купувача. В деня на сделката нотариалният акт се внася за вписване в агенцията по вписвания. Това ще бъде отразено в информационната система на службата до няколко дни. Това е срок, в който един недобросъвестен собственик може да продаде имота още няколко пъти. Този риск може да се избегне, като се направи особена сметка в банка или при нотариус. Това се прави сравнително рядко защото има допълнителни такси.

            При всяка търговска сделка има рискове, но когато се вземат някои мерки тези рискове могат да бъдат намалени значително.

            - Задължително да се прави проверка за тежести на имота. Трябва да се проверят всички предишни собственици на имота, а ако това е невъзможно – 10 г. назад.

            - Да се провери документът за собственост в службата по вписвания или службата която го е издала

            - Никога не купувайте имот, който не сте гледали. Ако собственикът иска да го продава, той е съгласен да го показва. И обратното – ако сте собственик, не оставяйте имота без надзор дълго време.

            - Ако купувате, питайте съседите – те обикновено „знаят всичко“. Не винаги ще чуете само хубави неща, може да не са били в добри отношения; но ако има нещо скрито, шансът да го разберете е голям.

            - Избягвайте да купувате с пълномощно. Ако това се наложи, по възможност изповядайте сделката при нотариуса, който е правил пълномощното. Проверете пълномощното!

            - Имот, продаден няколко пъти за кратко време, може да има сериозен проблем или причина за това, която да е скрита от вас.

 

Откъс със съкращения от книгата „Ръководство за начинаещи брокери”

            Константин Пандов